Vatanımda din herşeyi ezemez


07 Ekim 2007 Pazar 11:40
Orhan Pamuk, bir festivalde Türkiye’yi anlattı. İşte Pamuk’un tanımı…

New Yorker Dergisi, Sanat Etkinlikleri Festivali’nin ilk gecesinde, Nobel ödüllü Orhan Pamuk ile “Şeytan Ayetleri” kitabının Hint asıllı İngiliz yazarı Salman Rüşdi’yi buluşturdu.

VATAN NEYMİŞ ANLADIM
Editör Triesman’ın, “İkiniz de oldukça laik insanlarsınız. Dinin merkezi bir yere sahip olduğu ülkelerden geliyorsunuz. Kendinizi ülkenizde daha az rahat mı hissediyorsunuz ?” sorusuna, Rüşdi, “Hayır, benim gibi düşünen çok insan var” dedi. Orhan Pamuk iseMemleketim güçlü bir laik tarihe sahip, din herşeyi ezecek kadar güçlü değildiye yanıt verdi.

/ dinsizler ezilir. se imana gelirsin. gerilim yarat. derin gör. hot. çok oluyon. çok derinim. çok derinim. çok derinim. çok derinim. diller. lik lik lik lik lik . lik lik lik .lik lik lik lik . lik .lik . lik lik lik . lik . lik . oyunu boz. bızırlısınız. deliririm . delirtirim. mesajı akarım . masaj yapın . deliyim. derinim. derim. delinirim. derinim. derinim. HaRRun yahya. kemal . makara. ali ilaslan. Harın yahya kemalistmiş. derinim. delirtirim. ben deliyim. en büyük atatürk Harun yahya. atattürkçü harun yahya . Malaka.

Gerici orhan. GErilimci orhan . pamuk götlü ecnebisin. deliyim. siktirtme vatanımı. siktirme ödülünü. deliritim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. deertsin . dertsin . sertsin. sakınırım . ödül aldım . deli makaleler var. deney dert. dert. dert .dert .dert .dert .qwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwq.wqw q.wqwqwq qw qw qwqw q wqwqwqwqwqw .qwqw qw qwqw .qwqw qw qwqw .qwq q qwqwqwq . qwqwq .qwqwqw q.wqwqw q.wqwqwq .qwqwqwqwqwqwqw qwqw qwqqwqw qwqwqwq qwqwqw qwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqwqw .qwqw qwqwqwq qwqwqwq qwqw qwqwqwqwqw qw . çok deli makarra. ali ilaslan . aşıklar bizzze . deli tertip . deli makara . ali ialslan . deli makael . elim kaza sonucu öldüm . derin kazazedeler var. deli makarea ali ilaslan . ali ilaslan ali ilaslan. deli makarasın . deli tertip . çok değerlisin . tarz bu . taşınırım . . çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çööl .çöl .çöl . çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çööl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çölş .çöll .çöl.öçl. çççççççççözzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .çüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. ölmeye değer . ali ilaslan . mali . makara . ali ilaslan wqwqwqwqwqwqw. .qw.qw.q.wq.w .qw.q.w.qw.q.w. .qw.q.wq.w.q.wq.w.q.wq.w.q.wq.w.qw.q.wq.w.q.wq.w. .q.w.q.wq. .qw.q.w.q .q.wq.w.q.w.q .wq.w..qw.q.wq. .q.wq.w.qw.q. .qw.q.w.qw.q. .qwe.q.w.w.qw.q.w. .qw.q.wq.w.q. .qw.q.w.q.w.q. .qw.qw.q.w.q. .qw.qw.q.w.q.w .qw.q.w.q.w .q.w.qw.q.w .q.w.q.wq.w. .qw.q.w.q.w .q.w.qw.q.w .q.w.q.w. .q.w.qw.q.w ..qw.q.w. .q.w.q.w. .qw.q.w. .qw.q.w .q.w.q.w. .qw.q.w. .q.w.q.w.qw.. .qw.q.w. .q.wq.w. .qw.q.w .q.w.q. .qw.q.w.q .q.wq.w.q.w .q.w.qw.. .qw.q.wq.w.q. .q.wq.w.q.w.qw.q. .qw.q.w.qw.q.wq. .q.w q.w .qw .q.w .qw.q.w.q.w.qw. q.w .q.w .qw. q.qw..qw.q.w .q.w.qw.q.w.q.wq.w.q.w. .qw. .qw. .qw .qw.q.w .q.w .qw. .qq.w q.w.q.wq. .q.w.q w.q.w .qw.q.w .q.w ..qw .q.w. q.q.w.q .. q.w.qw. q.w.q.w .qw.q.w.q. .qw.q.w.q.w .q.w.q.wq.w .q.w.q. .q.wq.w. q.w .q.wq. .w. q.w.q.w .q.w.qw .q.w.q ..qw.q. .qw.w.q.w .q.w.q .q.w.q .q.w.qw.. q.qw.q .qw.q.w.qw. .qw.q.w .q.w.qw.q.wq. .qw.q.wq.w.q. .qw.qw.q .q.w.q .q.wq. .qw. q.w.q .q. .qw.q.w. .qw. a .q . ali ilalsna. deli makael . ali ali kaza sonucu öldü. cok derin makara. ali ialslan . çok sıfırsınız . çok deliyim . çok derinim. deli makael . al iialsaln . makara . ali ialsaln . deli makara . ali ialsaln makara. ali ialsaln amadeyiz . deli aşırdık . delirtirim . deli makara ali ilaslan . ali ialslan . çözz .çözzz .çözzz .çözzz .çözzz .çözzz .çöözzzz .çözzz .çözzz .çözzz .çözzz .çözzzz .çözzzz çok ilgiliyim . derttsin . derin makar . ali ialsaln makara. ali ialslan . çıban başı ol . derin makara . ali ilasaln . makar . ali ilaslan . makara. aliilasaln aliiiii ilasaln makar. akil . akıl akıllandık . derin tedrif. derin makara. ali ialslan . amakel . ali ialsaln . çok keseriz . çok keseriz . çok acımasınız . cok dinim var. çok ayıksın . çok zalimlik var. derinmi. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. ciğerini keserim. çok deliyim . çok tarz . çok deliyim . cok delit. derit. dilir. delirtirim . deliyim . imana geldik . deli makae. amayina tertip pilli yim. deliyim . doluyoom. kollanıyorum alit . ali . ali . ali . ali . ali . ali . ali . . ali .. aliii. aliiii. irfan verdin. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derim. derinim. delleniyorum . dertliyim. dertliyim. öç al. öç al. öç al öç al öçal öçalö çal öça l aç öl . öldürt. ölüm kokla . alim kaza ol. öl . öl. çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl . çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöl .çöşşş çüşşşş iş üryan makara ç ali ilaslan makara makale aali ilaslan ali ilaslan ali ilaslan ali ialslan ali ialsaln ali lalsan . ali ilaslan ali ilasaln ali ilasaln ali ilasaln ali laslan ali ilasaln ali iş üryann . çok dereceliyim . çok derinim . çöok olay . çolll . çöll . üşşşşşşşşşşş. iri yanılgılarım var . nelediye gibi. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinimi. derinim. derinim. derinim. derinim. erinim. derinim. derinim. irenirim . ali ilaslan . deli makale . ali ilaslan ali ialsaln ali ialsaln aliilasaln ali ilaslan ali iaslaln ali ilan et..

ali rıza nurum. deliyim. delirtirim . ali rıza nur ..
hıyyyyy. oyyy y kullan. deli makara. ali cevap . deli makael .
mustafa kemal derinden ahh ali ahhh . kalın kafalısın . karımsın . derinssin . dertliyim. derinim. derinim. derinim. derinim.

ali rıza nur derinde
pic mustafda
akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın skılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın akılsın skılsın akılsın akılsın akılsın akılsın aklınsıkkkkk kerizmiyim denir. delimiyim denit. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. karlı bir şike ali ialslan deli makara . ali ialslan ali ialsaln ali ialsaln adın yazıyor. cok asılırım xox girl deli makara alii ilaslan ali ialsaln ali ilasaln ali ilaslan ali ilaslan ali ilaslan ali ilaslan ali ialsaln ali iialsaln ali ialslan ali ialsan. asılırım deliye . deli makel .ç ok oldun . çok delisin . çok deliyim . çok delirim . derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim . derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim . derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. deriinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. sakat asar . salınım deliririrm. ffelluce. doğrularız . deli asırız . asığız ona .deli makara var . deli belediye var .deliririm .derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. salınım . salakladık . salakladık amcık ağızlılar . olap . polis. polis. polis .polis .polis .polis .polis .polis .polis .polis .polis .polis .polis polis .polis .polis .polis .polis polis polis poli pols ilaslan denir dennim. denim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. derinim. deriinim. derinim. derinim. deribişey olamz . derinim. derinim. derinim. derinim. dertliyim. bakışıyoz. nakar. makara .ali ialslan .deli makael . alii alslan . kalın kollan . makael ali ialsaln . makael ali ialsaln . ali ialslan makale . derin konu kollan .makakel . ali iaslalsn .amkael ali ialsaln. şanlıyım . derinim. cort.

Reklamlar  Bir Cevap Yazın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s%d blogcu bunu beğendi: